Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie MadCut S.C.
Salon nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się Klienta z poniższym regulaminem.

1. Właścicielami salonu oraz witryny www.madcut.pl i www.madcut.com.pl są MadCut Magda Klamra, Agnieszka Wysocka S.C.  z siedzibą w Krakowie.
Salon MadCut S.C. jest czynny w godzinach rezerwacji terminów przez klientów, chyba, że Właściciele Spółki postanowią inaczej.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej i mogą ulec zmianie.

3. Salon MadCut nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez Klienta z cennikiem i regulaminem.

4. Czas, zakres pracy i ilość zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych potrzeb Klienta, dlatego o dokładnej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

5. Zakup usługi w MadCut jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

6. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu.

7. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji a także zasugerować inny rodzaj zabiegu.

8. Klient ma obowiązek poinformować pracownika jeżeli podejrzewa u siebie, lub jest świadom choroby zakaźnej, a pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu ze względu na zarówno swoje jak i klienta bezpieczeństwo.

8.1 Klient ma obowiązek poinformować pracownika o posiadanych alergiach na preparaty i kosmetyki które mogą zostać użyte do wykonania usługi.

9. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy lub skóra w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane włosami niewiadomego pochodzenia.

10. Studio organizuje promocje oraz wprowadza rabaty dla stałych klientów. Promocje i rabaty nie łączą się.

11. MadCut zastrzega sobie prawo do anulowania przydzielonego rabatu dla stałych klientów jeżeli Klient przynajmniej raz nie stawi się w umówionym terminie wizyty bez uprzedniego odwołania jej z min. 24h wyprzedzeniem.

12. Za przedmioty pozostawione na terenie lokalu, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

13. Za usługi świadczone w Salonie można zapłacić zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.

14. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania. Sugerujemy korzystanie z rezerwacji online gdyż podczas wykonywania przez nas usług rezerwacja telefoniczna nie będzie możliwa.

15. Anulowanie wizyty jest możliwe do 24h przed jej rozpoczęciem.

16. W okresie świątecznym i o wzmożonym ruchu, zastrzegamy sobie prawo do wymagania zaliczki w kwocie 50% wartości usługi za rezerwowaną wizytę, która jest bezzwrotna w przypadku gdy klient nie stawi się na umówioną wizytę.

17. Klient umawiając się na wizytę w MadCut zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty w przypadku podejrzenia fałszywych danych.

18. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych MadCut S.C., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

19. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi jeśli została ona wybrana nieprawidłowo podczas rezerwacji online. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

20. Wizyty niepotwierdzone zostaną automatycznie anulowane.

21. Na terenie lokalu obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

22. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w MadCut.

23. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w trybie 24h od chwili wykonania usługi i tylko osobiście w naszym salonie. Reklamacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy fryzjer wykona niewłaściwe strzyżenie lub w przypadku koloryzacji, jeżeli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej, niż ustalony z klientem za pomocą doboru przybliżonego odcienia w palecie kolorów. Wówczas klientowi przysługuje prawo do wykonania poprawki.

Reklamacje które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to: brak pielęgnacji włosów wg zaleceń fryzjera, stosowanie niewłaściwych kosmetyków, niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych t.j. prostownica, lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV.

24. Prosimy o przemyślane zakupy kosmetyków w naszym Salonie. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów kosmetycznych.

25. MadCut S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


26. Informujemy że od dnia 1.07.2018 strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Działalność spółki Mad Cut NIP: 6772432926 ,zostaje zawieszona na czas nieokreślony. Jednocześnie informujemy, że działalność indywidualna jednoosobowa Agnieszki Wysockiej będzie nadal wykonywana pod powyższym adresem i nie zmienia ona swojego zakresu i formy.